χρήσιμα προγράμματα με δοκιμή και δωρεάν

Αρχική Επάνω Κατάλογος Επικοινωνία Διαχειριστές

N1599
Επάνω CID104 CID 2 plus Calendar Συναλλαγματικές N1599 Παλμογράφος Τι σημαίνει "Με δοκιμή"

 

 

 

N1599

Συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1599


έκδοση
Μάιος 2017

Αυτόματη συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1599 / 1986.
Συμπληρώστε τη δήλωση αυτόματα με τον προβλεπόμενη από το Νόμο τρόπο, χωρίς λάθη.
Τυπώστε όσα αντίγραφα θέλετε.

Κατεβάστε το πρόγραμμα Ν1599.
(6,47Mb)

Οδηγίες πως να κατεβάσετε

 

N1599

Πρόγραμμα Συμπλήρωσης υπεύθυνων δηλώσεων Ν1599

Σκοπός

  • Βοηθάει στην συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης.
  • Κρατάει αρχείο κειμένων δήλωσης για επαναλήψεις.
  • Βάζει αυτόματα τα στοιχεία από το πελατολόγιο (αν είναι εγκατεστημένο).
  • Κάνει έλεγχο της περιοχής από τον ταχυδρομικό κώδικα.
  • Τυπώνεται σε χαρτί Α4 με την μορφή του προβλεπόμενου εντύπου.
  • Τυπώνει όσα αντίγραφα θέλετε.

Προϋποθέσεις Λειτουργίας

Για την λειτουργία απαιτείται:

  • Windows XP ή νεώτερα.

Εμφάνιση - Λειτουργία

πρόγραμμα υπεύθυνης δήλωσης, Ν1599

Στο επάνω μέρος του προγράμματος υπάρχουν τα πεδία για συμπλήρωση.
Αν έχετε την βάση πελατών της ομάδας AVass 16 τότε μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία του πελάτη αυτόματα από τη βάση αυτή.

Κατά την εισαγωγή του πεδίου "Τόπος Κατοικίας" και "Ταχ. Κώδικα" το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα και δίνει από μόνο του την σωστή ονομασία της περιοχής για το δεδομένο Τ.Κ.

Το πρόγραμμα κρατάει ιστορικό με τα στοιχεία που βάζετε στο πεδίο "ΠΡΟΣ".

Μπορείτε να σώσετε τα κείμενα για μελλοντική χρήση. Κρατάει ιστορικό πρόσφατων κειμένων ώστε με ένα κλικ να τα έχετε στο έντυπο.

Το πρόγραμμα δημιουργεί το έντυπο σε Α4 κατά την εκτύπωση.
Πριν από την εκτύπωση μπορείτε να δείτε την μορφή στο έντυπο και τα συμπληρωμένα πεδία.

Πως πρέπει να είναι και να συμπληρώνεται η δήλωση

Η υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η οποία, μετά τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συντάσσεται σε απλό φύλλο χαρτιού.

Για να είναι έγκυρη πρέπει :

Στη πρώτη όψη στο επάνω μέρος και στο κέντρο, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κάτω από το έμβλημα με κεφαλαία γράμματα, οι λέξεις “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ” και από κάτω, μέσα σε παρένθεση, οι λέξεις (Άρθρο 8 N. 1599/1986).

Αμέσως από κάτω, τυπώνεται κείμενο, σε πλαίσιο, ως εξής: “Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986)”.

Στη συνέχεια συμπληρώνονται η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα που απευθύνεται η δήλωση, τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος καθώς και τα γεγονότα ή στοιχεία την ακρίβεια των οποίων επιθυμεί να δηλώσει υπεύθυνα.

 

 

 

Αρχική ] Επάνω ]
www.000webhost.com