free and shareware programms, δωρεάν προγράμματα και με δοκιμή χρήσιμα προγράμματα δωρεάν και με δοκιμή / freeware and shareware programs

 

 
 
   

Επάνω
Δημιουργία Συναλλαγματικών
Αναγνώριση τηλ.κλήσεων
Αναγνώριση κλήσεων 104
Ελληνικό Ημερολόγιο
Παλμογράφος πλήρους οθόνης
Υπεύθυνη δήλωση Ν1599

 

 
     
   

 

 
     
 
 

 

Νέα της σελίδας
(24 Ιουλ 2017)


CID 104
Πρόγραμμα αναγνώρισης κλήσεων για επαγγελματίες.

εκδ. Αυγ 2017

Αν έχετε εστιατόριο, πιτσαρία, τηλεφωνικές πωλήσεις, ταξιδιωτικό γραφείο, ή ακόμα θέλετε να ελέγχετε τις κλήσεις στο σπίτι σας ή το γραφείο ώστε να αποφεύγετε τις απάτες.

 

 


 
AVassNet N1599
Αυτόματη συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1599 / 1986
έκδοση Μάιος 2017

Συμπληρώστε τη δήλωση αυτόματα με τον προβλεπόμενη από το Νόμο τρόπο, χωρίς λάθη.
Τυπώστε όσα αντίγραφα θέλετε.

Κρατάει τυποποιημένα κείμενα που το πρόγραμμα βάζει αυτόματα με ένα κλικ.

Κάνει αυτόματο έλεγχο της περιοχής από τον Ταχυδρομικό Κώδικα.

Συνεργάζεται προαιρετικά με το πρόγραμμα πελατολογίου AVass 16, ώστε να μπαίνουν τα στοιχεία αυτόματα και χωρίς λάθη.

 

AV File Sweeper
Σάρωση πλήθους φακέλων για αναζήτηση αρχείων με πολλαπλές επεκτάσεις. Μαζική αναζήτηση / επεξεργασία ονομάτων / και διαγραφή αρχείων.
έκδοση Απρ 2017

Θέλετε να δείτε πόσες φορές έχετε το ίδιο αρχείο στο δίσκο σας; Θέλετε να τακτοποιήσετε μαζικά τις ονομασίες αρχείων σε ένα φάκελο ή πολλούς στο δίσκο σας; Θέλετε να σβήσετε όλα τα περίεργα αρχεία που απέμειναν σκουπίδια στο δίσκο με την επέκταση "~*¨;
.

Το AV File Sweeper σαρώνει το δίσκο από το φάκελο που θα του υποδείξετε και εμφανίζει όλα τα αρχεία που πληρούν τα κριτήρια σας, σε ένα κατάλογο.

 

CPU7 analog powermeter
(παρακολούθηση απασχόλησης των CPU)
ver 1.0.0 (Μαρ 2017)
Δείτε το ποσοστό χρήσης της CPU με αναλογικό όργανο.
Κατεβάστε το δωρεάν. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, απλά καλέστε το exe.


This free program lets you view your system's total CPU usage.
Download for free. No installation needed, just run the exe.

 

SC (Screen Capture)
έκδοση Μάρ. 2017

Δωρεάν πρόγραμμα σύλληψης της οθόνης σε εικόνα.
Μπορείτε να αντιγράψετε όλη την οθόνη ή μέρος επιλεγμένο από εσάς ή το περιεχόμενο ενός παράθυρου.SC (Screen Capture) is a free useful tool if you need to take screen captures quickly and easily.
You can capture screen in many ways, including full screen capture, region capture, window capture.

 

Αναγνώριση κλήσεων, απόρριψη ανεπιθύμητων. AVass CID2 plus
έκδοση Φεβ. 2017

Πρόγραμμα αναγνώρισης τηλεφωνικών κλήσεων - πελατολόγιο.
Συνεργάζεται με το πελατολόγιο του AVassNet 10 (και 8) ώστε να βλέπετε αμέσως τα στοιχεία του πελάτη ή φίλου.
Σας προειδοποιεί και απορρίπτει περίπου 5.000 ενοχλητικά τηλέφωνα (εισπρακτικών, τηλεπωλήσεις, απάτες).
Αν δεν είναι στους καταλόγους του, σας δείχνει στοιχεία του τηλεφώνου από το
Internet.
Επίσης σας στέλνει E-mail με τα τηλεφωνήματα κατά την απουσία σας
 

 
 
     
 

 

    Υπεύθυνη δήλωση Ν1599

 

   
     

 
AVassNet N1599
Αυτόματη συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1599 / 1986
έκδοση Μάιος 2017

Συμπληρώστε τη δήλωση αυτόματα με τον προβλεπόμενη από το Νόμο τρόπο, χωρίς λάθη.
Τυπώστε όσα αντίγραφα θέλετε.

Κρατάει τυποποιημένα κείμενα που το πρόγραμμα βάζει αυτόματα με ένα κλικ.

Κάνει αυτόματο έλεγχο της περιοχής από τον Ταχυδρομικό Κώδικα.

Συνεργάζεται προαιρετικά με το πρόγραμμα πελατολογίου AVass 16, ώστε να μπαίνουν τα στοιχεία αυτόματα και χωρίς λάθη.

 

 

ΕΝΤΥΠΟ Ν 1599 1986 Ν1599 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ

 

Από το έτος 2001 δεν απαιτείται πλέον "ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχμών" και δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέλος. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να διαθέτουν δωρεάν τα σχετικά έντυπα. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί Α4 με κατάλληλο πρότυπο έντυπο

Περιγραφή

Στο επάνω μέρος του προγράμματος υπάρχουν τα πεδία για συμπλήρωση.
Αν έχετε την βάση πελατών της ομάδας AVass 16 τότε μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία του πελάτη εύκολα από τη βάση αυτή.


πρόγραμμα υπεύθυνης δήλωσης, Ν1599


Κατά την εισαγωγή του πεδίου "Τόπος Κατοικίας" και "Ταχ. Κώδικα" το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα και δίνει από μόνο του την σωστή ονομασία της περιοχής για το δεδομένο Τ.Κ.


Το πρόγραμμα κρατάει ιστορικό με τα στοιχεία που βάζετε στο πεδίο "ΠΡΟΣ".


Μπορείτε να σώσετε τα κείμενα για μελλοντική χρήση. Κρατάει ιστορικό πρόσφατων κειμένων ώστε με ένα κλικ να τα έχετε στο έντυπο.

 

Το πρόγραμμα δημιουργεί το έντυπο σε Α4 κατά την εκτύπωση.
Πριν από την εκτύπωση μπορείτε να δείτε την μορφή στο έντυπο και τα συμπληρωμένα πεδία.


Πως πρέπει να είναι και να συμπληρώνεται η δήλωση

Η υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η οποία, μετά τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συντάσσεται σε απλό φύλλο χαρτιού.

 

Για να είναι έγκυρη πρέπει :

Στη πρώτη όψη στο επάνω μέρος και στο κέντρο, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κάτω από το έμβλημα με κεφαλαία γράμματα, οι λέξεις “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ” και από κάτω, μέσα σε παρένθεση, οι λέξεις (Άρθρο 8 N. 1599/1986).

Αμέσως από κάτω, τυπώνεται κείμενο, σε πλαίσιο, ως εξής: “Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986)”.

Στη συνέχεια συμπληρώνονται η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα που απευθύνεται η δήλωση, τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος καθώς και τα γεγονότα ή στοιχεία την ακρίβεια των οποίων επιθυμεί να δηλώσει υπεύθυνα.
 

   

 


(6 kb)

 


 

Τι σημαίνει με δοκιμή (shareware)

 

Τα προγράμματα shareware δίνονται για δοκιμαστική χρήση ενός μήνα. Σε αυτή την περίοδο μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Εφ' όσον θέλετε να τα κρατήσετε πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μου. Διαφορετικά πρέπει να τα σβήσετε από τον υπολογιστή σας.
Επιτρέπετε η δημοσίευση σε άλλη σελίδα ή CD, εφ' όσον το πρόγραμμα παραμείνει αναλλοίωτο και γίνει μνεία της σελίδας (www.avass.net). Απαγορεύεται η πώληση τους.

Πριν κατεβάσετε ένα πρόγραμμα σιγουρευτείτε ότι βρίσκεστε στη σελίδα www.avass.net Αυτό φαίνεται στην επάνω γραμμή του Internet browser.

 

Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις

 


What is shareware

 

Free to download for testing purposes. These programs are copyrighted commercial software that is distributed without payment on a trial basis of one month and is limited by any combination of functionality, availability, or convenience


You may use or publish, as far as the program is in shareware mode and you give a link to this page (www.avass.net).

 


 
     

 

 
             

Επικοινωνία
Όροι χρήσης
Νέα της σελίδας
Προσεχώς
Απαντήσεις

Με δοκιμή
Δωρεάν
Ήχος
Παιχνίδια
Επιφάνεια
Εργαλεία
Λειτουργικό
Έχουν αποσυρθεί

Επάνω
Δημιουργία Συναλλαγματικών
Αναγνώριση τηλ.κλήσεων
Αναγνώριση κλήσεων 104
Ελληνικό Ημερολόγιο
Παλμογράφος πλήρους οθόνης
Υπεύθυνη δήλωση Ν1599

   

 

 
    avass.net software
www.000webhost.com